Zakład Chemii Biomolekularnej
Zakład Chemii Biomolekularnej
Zakład Chemii Biomolekularnej

Pracownicy

Pracownicy

Kierownik Zakładu
 • Prof. dr hab. n. med. inż. Anna Janecka; e-mail: anna.janecka@umed.lodz.pl

 • Adiunkci
 • Dr hab. n. med. Katarzyna Gach-Janczak; e-mail: katarzyna.gach@umed.lodz.pl
 • Dr hab. n. med. Renata Perlikowska; e-mail: renata.perlikowska@umed.lodz.pl
 • Dr n. med. Justyna Piekielna-Ciesielska; e-mail: justyna.piekielna@umed.lodz.pl

  Asystent
 • Dr n. med. Angelika Długosz-Pokorska; e-mail: angelika.dlugosz@umed.lodz.pl

 • Starszy specjalista ds. badań laboratoryjnych
 • Dr n. med. inż. Anna Adamska-Bartłomiejczyk; e-mail: anna.adamska@umed.lodz.pl

  Samodzielny referent ds. laboratoryjnych
 • Mgr Karol Wtorek; e-mail: karol.wtorek@umed.lodz.pl

  Doktoranci
 • Mgr Joanna Drogosz-Stachowicz; e-mail: joanna.drogosz@stud.umed.lodz.pl

 • Adres:
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej
  Zakład Chemii Biomolekularnej
  ul. Mazowiecka 6/8, 92-215 Łódź
  tel. +4842 272 56 96 lub +4842 272 57 06
  fax +4842 678 42 77

  Zakład Chemii Biomolekularnej