Zakład Chemii Biomolekularnej
Zakład Chemii Biomolekularnej
Zakład Chemii Biomolekularnej

Badania naukowe

  • Projektowanie i synteza analogów peptydów opioidowych oraz badanie zależności pomiędzy ich strukturą a aktywnością biologiczną

  • Badanie zależności pomiędzy strukturą a cytotoksycznością wybranych grup alfa-metyleno-gamma-laktonów i gamma-laktamów. Badanie wpływu tych związków na proces apoptozy, migracji, przerzutowania

Zakład Chemii Biomolekularnej